Wzrost jakoci
i objtoci plonu
o 1,5-krotnie dziki

naszym preparatom o wysokiej
aktywnoci biologicznej

Uzyskaj porad agronomiczn

Ekologiczne rozwizanie, ktre nie zaszkodzi ziemi i zbiorw
Naturalny stymulator wzrostu
Korzystne ceny w przeliczeniu na 1 ha
Ochrona przed zuboeniem ziemi i tworzenie yznej warstwy

PRAWDOPODOBNIE SPOTKAE SI
Z TAKIMI SYTUACJAMI

01
SABE I NIERWNOMIERNE SCHODY
Widzisz, e nasiona nie kiekuj lub wzrost wzrost kiekw prawie si zatrzyma, system korzeniowy nie rozwija si. Martwisz si o zbiory jako cao, poniewa kupie drogie, wysokiej jakoci nasiona. co powinno da dobr objto zbiorw.
02
NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE (SUSZA, MRZ, GRAD)
Uprawy zagroone z powodu przymrozkw, nagych zmian temperatury, gradu, suszy i tak dalej. Boisz si, e rolina bdzie zestresowana i bdzie dugo zdrowie.
03
WYCISZANIE PESTYCYDW
Roliny wpady w stres z powodu leczenia rodkami ochronnymi spodziewae si dobrych zbiorw, ale ju w to wtpisz?
04
NIEDOBORY YWIENIOWE
Zdae sobie spraw, e roliny zaczy spowolni rozwj z powodu niewystarczajcej liczby elementw odywczych. Niedobr ten jest wzmacniany przez fakt, e wprowadzone nawozy nie s w formie dostpnej do przyswojenia przez roliny.
05
NISKI POZIOM YZNOCI GLEBY NA TWOJEJ DZIACE
Pomimo twoich najlepszych stara, gleba nadal pozostaje mao przystosowana dla rolin. Skadniki odywcze i pierwiastki ladowe nie s wchaniane przez system korzeniowy. Zbiory s ze.
CO ROBI?
WYBIERZ NAWOZY HUMUSOWE, KTRYCH POTRZEBUJESZ
HUMAT FORTE
HUMAT DETOX

PREPARATY "LEAF FORTE" –
ELITA W WIECIE REGULATORW WZROSTU

Jako surowiec stosuje si torf nizinny

Naturalne substancje humusowe podczas produkcji nawozw s ekstrahowane z torfu nizinnego. Zoa torfowe Zachodniej Ukrainy za swoimi wskanikami s uwaane za najlepsze na wiecie, wyprzedzajc nawet torfy z Biaorusi, Litwy, Finlandii.

Ukraiskie torfy nizinne s surowcami ekologicznymi klasy luksusowej. Tak wic nawozy z niego wykonane nale do elity.

Wyjtkowo preparatw torfowych

Bdcie pewni: preparaty z torfw nizinnych poradz sobie nawet w bardzo trudnych sytuacjach i przypadkach dla roliny, gdy ziemia jest bardzo wyczerpana.

W kocu skadaj si one z wielu zwizkw funkcjonalnych, chinonowych i polifenolowych, aminokwasw o konfiguracji L, adiuwantw parowych, wglowodanw, antybiotykw, witamin, fitohormonw pochodzenia rolinnego. Ktre s zdolne do znacznych przemian hydrolitycznych i oksydacyjnych w strukturach komrkowych rolin i bioniki gleby.

100% przyjazny
dla rodowiska organic

Produkcja naszych produktw opiera si na stosowaniu wycznie substancji organicznych, bez dodawania adnych syntetycznie stworzonych dodatkw.

Dziki temu nie tylko zwiksza si objto i jako plonu, ale take zmniejsza si, a nastpnie usuwa si zasolenie i kwasowo gleby, szkodliwy wpyw wysokich dawek NPK, pestycydw, pestycydw, radionuklidw. Twoja ziemia si regeneruje!

Certyfikat
pastwowy

Produkty LEAF FORTE przeszy w caoci testy terenowe, badania laboratoryjne i uzyskay certyfikat Pastwowego badania sanitarno-epidemiologicznego oraz wiadectwa rejestracji pastwowej. Zostay wpisane do katalogu "pestycydy i agrochemikalia dozwolone na Ukrainie".

Rwnie preparaty LEAF FORTE przeszy Europejsk certyfikacj. Testy przeprowadzone przez pastwowe laboratoria badawcze dowiody, e nasze nawozy zawieraj du ilo biologicznie i fizjologicznie aktywnych substancji, enzymw i witamin, ktre sprzyjaj rozwojowi rolin i naturalnej regeneracji gleby.

PRODUKCJA PREPARATW

Innowacyjna ziele
technologia produkcji

Wyjtkowo procesw technologicznych, ktre zostay stworzone i zmodyfikowane przez 12 lat, pozwala uzyska nawozy, ktre pomagaj rolinom odywia si na poziomie molekularnym, a ziemia zostaje przywrcona. Etapy produkcji:
1 Wzbogacanie surowca - jego rozszczepienie w celu zwikszenia aktywnoci biologicznej.
2 Przygotowanie-wpyw temperatury w okrelonych stopniach Celsjusza.
3 Kawitacja-ekstrakcja substancji biologicznie czynnych za pomoc wstrzsu hydraulicznego.
4 Wielopoziomowa filtracja i wyciek do pojemnika.

LEAF FORTE" - MARKA WARTA,
TWOJEJ UWAGI

Nasza firma jest producentem nawozw, ktry od ponad 12 lat tworzy, testuje i produkuje rnorodne produkty dla kompleksu rolniczego. Rolnicy z wielu krajw ju korzystaj z produktw firmy.

840 000 ha ziemi

W cigu 12 lat naszej obecnoci na rynku preparatami LEAF FORTE przetworzono prawie 840 000 ha ziemi. Przywrcono yzno gruntw naszych klientw, poziom plonw wzrs rednio do 35%.

Komisja ekspertw

cile wsppracujemy z laboratorium nawozw organicznych i prchnicy Charkowskiego Instytutu Gleboznawstwa i agrochemii imienia A. N. Sokoowskiego, laboratorium substancji humusowych im. profesor L. A. Christiewoj Pastwowego Uniwersytetu rolniczo-Ekonomicznego w Dniepropietrowsku.

Odznaczenia

Otrzymali uznanie klientw, ktrzy dali nam pierwszestwo w konkursach: "100 najlepszych towarw Ukrainy", "lider brany" i konkursach z ukraiskiego Centrum Badawczo-szkoleniowego problemw standaryzacji, certyfikacji i jakoci

WYNIK STOSOWANIA
NASZYCH PRODUKTW

Zwikszenie waciwoci grzybobjczych, energii kiekowania i kiekowania w terenie materiau siewnego
Aktywacja procesw metabolicznych i skuteczne wchanianie skadnikw odywczych, makro - i mikroelementw
Zwikszenie wtrnego systemu korzeniowego i uruchomienie stymulowanie syntezy biaek, wglowodanw, aminokwasw, fitohormonw wzrostu
Mobilizacja ukadu odpornociowego rolin i ochrona przed stresem biotycznym i abiotycznym, przy stosowaniu pestycydw wspczynnik redukcji stresu do 50%!
Przeksztacenie metabolizmu potasu i zwizkw fosforu w atwo dostpne formy rolinne
Zwikszenie iloci i jakoci gotowych produktw ze wskanikiem rentownoci od 15% do 50%!
Przywrcenie ziemi, zwikszenie jej podnoci i wizania metali cikich, radionuklidw, innych szkodliwych substancji
Zapewnienie ekologicznego bezpieczestwa rodowiska.

DLA TYCH, KTRZY CHC ZOSTA
NASZYM PARTNEREM

Zosta dystrybutorem LEAF FORTE w Twoim wojewdztwie i
uzyskaj ekskluzywne warunki wsppracy!

Skontaktuj si z nami telefonicznie lub wypenij formularz, a my skontaktujemy si s Tob.
ZOSTA DYSTRYBUTOREM

TWOJE PYTANIA I NASZE ODPOWIEDZI

1 Jaka jest cena? Na stronie nie znalazem...
Odpowied: Tak, nie podajemy cen produktw na stronie internetowej. Moesz dowiedzie si o kosztach od naszego specjalisty pod numerem telefonu: +38 (067) 322-06-20 lub +38 (067) 322-60-40. Cena dla kadego nabywcy jest ustalana osobno i zaley od wielkoci zakupu, koniecznoci odroczenia patnoci i innych warunkw, ktre mona omwi ze specjalist "LEAF FORTE".
2 Jeli obrabia produktem Leaf Forte z nawozem mineralnym, czy trzeba zmniejsza dawk ?
Odpowied: Nie! Nasza produkcja i nawozy mineralne nie s substytutem dla siebie nawzajem. Wrcz przeciwnie, konieczne jest przestrzeganie norm wnoszenia, aby uzyska dodatkow dopat plonu.
3 Skd mam wiedzie, jakiego rodzaju nawozu lub innych produktw potrzebuj?
Odpowied: We udzia w naszym testowym wyborze lub zadzwo do naszego specjalisty. Pomoe Ci wybra dokadnie to, czego potrzebujesz.
4 Czy Twoje preparaty maj wysoki stopie oczyszczania?
Odpowied: Tak, nasze preparaty maj wysoki stopie oczyszczania. W procesie filtracji wielopoziomowej gotowy produkt jest czyszczony do 30-50 mesh (45 mikronw).
5 Czy preparaty mona stosowa w nawadnianiu kroplowym?
Odpowied: Oczywicie! Przyczynia si to do skutecznego rozwoju systemu korzeniowego, przyswajania elementw odywczych, wzrostu korzystnej mikroflory w strefie korzeniowej.
6 Inni producenci s tasi. Dlaczego?
Odpowied: Sprbuj przed zakupem dokadnie obliczy wedug norm zuycia nawozu na 1 ha produktw wszystkich producentw, ktrych znasz. Jestemy pewni, e po takim obliczeniu przekonasz si: preparaty LEAF FORTE s znacznie bardziej ekonomiczne. W zwizku z tym ich koszt w przeliczeniu na 1 ha bdzie niszy, a rentowno tylko wzronie.
7 Z jakimi nawozami mineralnymi s kompatybilne Pastwa produkcja?
Odpowied: Preparaty Leaf Forte s kompatybilne ze wszystkimi nawozami organomineralnymi i rodkami ochrony rolin.
8 Preparaty pomagaj w okresie stresu-susza, mrz, itp?
Odpowied: Tak. W okresie stresu najbardziej namacalny efekt, poniewa fizjologicznie aktywne kwasy humusowe zwikszaj odporno rolin na dziaanie niekorzystnych czynnikw rodowiskowych. Pomaga to zachowa plon i uzyska wiksz jego objto w porwnaniu z obszarami nieprzetworzonymi.
9 Czy dostarczasz zamwienie do innych regionw?
Odpowied: Tak. Dostarczamy niezbdn ilo do dowolnego regionu lub zapewniamy kontakt z naszym dystrybutorem.